Головна » 2012 » Лютий » 14 » Двоступеневі торги
16:56
Двоступеневі торги

Двоступеневі торги

Процедура двоступеневих торгів може застосовуватися за таких умов:
1) замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) товарів (робіт) або визначити вид послуг та якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками;
2) предметом закупівлі є здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт.

ПЕРШИЙ ЕТАП

1. Складання та затвердження річного плану закупівель (змін до нього).

При цьому:
- приймається рішення про затвердження плану закупівель
- здійснюється вибір процедури;

Підстава: ст. 4, частина 4 ст.11 Закону

Документ та форма складання: Протокол засідання ККТ (у довільній формі) про затвердження річного плану. Річний план складається відповідно до наказу Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель».

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Річний план, зміни до нього надсилаються Державній казначейській службі та Уповноваженому органу протягом 5 робочих днів з дня затвердження.


2. Прийняття рішення щодо здійснення конкретної закупівлі відповідно до річного плану (змін до нього).

При цьому:
- вирішується питання необхідності та можливості здійснення закупівлі враховуючи наявність коштів на таку закупівлю, а також підстав для проведення процедури закупівлі (стаття 33 Закону);
- визначається період проведення закупівлі;
- визначаються функції та обов’язки членів комітету з конкурсних торгів по забезпеченню проведення відповідної процедури в тому числі визначаються уповноважені на здійснення зв’язку з учасниками (повноваження Голови ККТ);
- здійснюється вибір та обґрунтування строку для подання пропозицій конкурсних торгів (ПКТ) у разі проведення закупівлі за скороченою процедурою

Підстава: ст.11, 12, 33 Закону

Документ та форма складання: Протокол засідання ККТ (у довільній формі)

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: відсутні.


3. Розробка та затвердження документації конкурсних торгів (далі - ДКТ) до першого етапу процедури двоступеневих торгів (ДТ)

Підстава: ст. 1, 22, 34 Закону

Документ та форма складання: Протокол засідання ККТ (у довільній формі) про затвердження ДКТ. ДКТ складається відповідно до стандартної документації конкурсних торгів, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Після публікації оголошення про проведення процедури закупівлі у ВДЗ, але не пізніш як за 30 днів до розкриття попередніх пропозицій конкурсних торгів (ППКТ) (15 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів у разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою)

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: ДКТ при цьому може передбачати лише пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним критеріям


4. Підготовка та оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі

Підстава: ст.10, 21 Закону

Документ та форма складання: Оголошення за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель»

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Після публікації в ВДЗ, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття попередніх пропозицій конкурсних торгів (15 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів у разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою).

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: Не пізніш як за 30 днів до дня розкриття попередніх пропозицій конкурсних торгів (15 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів у разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою)

Примітки: Якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
для товарів – 200 тис.євро;
для послуг – 300 тис.євро;
для робіт -500 тис.євро
оголошення про проведення процедури закупівлі додатково розміщується у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель.


5. Надання ДКТ

Підстава: ст.1, 22 Закону, запит від фізичної/юридичної особи (у довільній формі)

Документ та форма складання: Реєстр видачі ДКТ (у довільній формі), супроводжувальні листи тощо.

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: ДКТ надається протягом 3-х робочих днів з дати отримання письмового запиту або отримується на веб-порталі Уповноваженого органу.


6. Надання роз’яснень на запити учасників (у разі наявності) щодо надання роз’яснень положень ДКТ

Підстава: ст. 10, 23 Закону

Документ та форма складання: Роз’яснення (у довільній формі)

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Не пізніш як за сім днів до дати розкриття попередніх пропозицій конкурсних торгів (далі – ППКТ)

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Запити подаються не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання ППКТ. Роз’яснення надаються всім особам, яким було надано ДКТ, протягом трьох днів. У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.


7. Внесення змін до ДКТ

Підстава: ст.10, 23 Закону.

Документ та форма складання: Протокол засідання ККТ про затвердження змін до ДКТ (у довільній формі). Зміни оформлюються відповідно до наказу Міністерства економіки від 26.07.2010 № 919 «Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів».

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Зміни до ДКТ оприлюднюються протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про затвердження змін до ДКТ, але не пізніш як за сім днів до дати розкриття ППКТ.

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня.

Примітки: Замовник повинен повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення змін усіх осіб, яким було видано ДКТ та продовжити строк подання та розкриття пропозицій не менш ніж на сім днів.


8. Отримання ППКТ

Підстава: ст. 25 Закону

Документ та форма складання: Реєстр ППКТ за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: На запит учасника замовник протягом одного робочого дня підтверджує надходження пропозиції із зазначенням дати та часу. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.


9. Розкриття ППКТ

Підстава: ст.10, 27, 34 Закону

Документ та форма складання: Протокол розкриття ППКТ за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Протягом 3 р.д. з дня розкриття ППКТ

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Завірена підписом Голови ККТ та печаткою замовника копія протоколу розкриття надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня.


10. Розгляд ППКТ

Підстава: ст.10,17,29,34 Закону

Документ та форма складання: Протокол відхилення ППКТ, інформація про відхилення (у довільній формі)

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: інформація про відхилення у вигляді протоколу – протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Інформація про відхилення із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.


11. Проведення переговорів з учасниками (у разі необхідності)

Підстава: ст.34 Закону

Документ та форма складання: Протокол переговорів (у довільній формі). У протоколі зазначаються відомості про учасника, пропозиції, запропоновані учасником, висновки).

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Протокол переговорів підписується замовником та учасником.


12. Внесення змін до ДКТ (у разі необхідності)

Підстава: ст. 34 Закону

Документ та форма складання: Протокол засідання ККТ про затвердження змін до ДКТ, зміни до ДКТ оформлюються відповідно до наказу Міністерства економіки від 26.07.2010 № 919

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Зміни до ДКТ оприлюднюються протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про затвердження змін до ДКТ

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Про зміну умов ДКТ замовник інформує учасників під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів


13. Повідомлення учасників про результати першого етапу

Підстава: ст.34 Закону

Документ та форма складання: Лист-повідомлення (у довільній формі)

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Повідомлення учасників про результати першого етапу може бути надано разом із запрошенням до участі у другому етапі двоступеневих торгів

ДРУГИЙ ЕТАП


14. Запрошення учасників до участі у другому етапі ДТ

Підстава: ст.34 Закону

Документ та форма складання: Лист-запрошення (у довільній формі).

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Замовник запрошує до участі у другому етапі учасників, ППКТ яких не було відхилено на першому етапі та пропозиції яких виявилися прийнятними в цілому, але не менше двох. Строк подання пропозицій конкурсних торгів на другому етапі не менше 15 днів з дня повідомлення про результати першого етапу.


15. Внесення змін до ДКТ

Підстава: ст.10, 23 Закону

Документ та форма складання: Протокол засідання ККТ про затвердження змін до ДКТ (у довільній формі). Зміни оформлюються відповідно до наказу Мінекономіки від 26.07.2010 № 919 «Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів»

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Зміни до ДКТ оприлюднюються протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про затвердження змін до ДКТ, але не пізніш як за сім днів до дати розкриття

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Замовник повинен повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення змін усіх осіб, яким було видано ДКТ та продовжити строк подання та розкриття пропозицій не менш ніж на сім днів


16. Надання роз’яснень на запити учасників (у разі наявності) щодо надання роз’яснень положень ДКТ

Підстава: ст.10,23 Закону

Документ та форма складання: Роз’яснення (у довільній формі)

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Не пізніш як за сім днів до дати розкриття ПКТ

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Запити надаються учасниками не пізніше, ніж за 10 к.д. до закінчення строку подання остаточних пропозицій конкурсних торгів (далі – ОПКТ).

Роз‘яснення надаються всім учасникам, яких було запрошено до участі у другому етапі


17. Отримання ОПКТ

Підстава: ст. 25 Закону

Документ та форма складання: Реєстр ОПКТ за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: На запит учасника замовник протягом одного робочого дня підтверджує надходження пропозиції із зазначенням дати та часу.


18. Розкриття ОПКТ

Підстава: ст.10, 27, 34 Закону

Документ та форма складання: Протокол розкриття за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Протягом 3 р.д. з дня розкриття ОПКТ

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Завірена підписом Голови ККТ та печаткою замовника копія протоколу розкриття надається будь-якому учаснику на його запит протягом 1-ого р.д.


19. Розгляд ОПКТ

Підстава: ст.10, 29, 34 Закону

Документ та форма складання: Протокол відхилення ОПКТ, інформація про відхилення (у довільній формі)

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: інформація про відхилення у вигляді протоколу – протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Інформація про відхилення із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.


20. Оцінка ОПКТ

Підстава: ст.28 Закону

Документ та форма складання: Протокол оцінки ОПКТ за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: відсутні


21. Рішення про акцепт

Підстава: ст.1,28,31,34 Закону

Документ та форма складання: Протокол засідання ККТ про визначення переможця торгів та акцепт його ПКТ (у довільній формі)

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Строк визначення переможця не повинен перевищувати двадцяти робочих днів з дня розкриття остаточних пропозицій (у разі проведення торгів за скороченою процедурою строк не повинен перевищувати 10 робочих днів).


22. Повідомлення про акцепт ОПКТ

Підстава: ст.10,31 Закону

Документ та форма складання: Повідомлення за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Протягом 3 р.д. з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: Протягом 3 р.д. з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі

Примітки: Переможцю письмове повідомлення про акцепт протягом 1 р.д з дня прийняття рішення.


23. Повідомлення учасників про результати процедури закупівлі

Підстава: ст.10, 32 Закону

Документ та форма складання: Повідомлення за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Учасникам надсилається протягом 1 р.д. з дня прийняття рішення про визначення переможця


24. Укладення договору

Підстава: ст.1,31,40 Закону

Документ та форма складання: Договір про закупівлю укладається відповідно до типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки 26.07.2010 № 925

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Договір укладається протягом 30 календарних днів з дня акцепту але не раніше ніж через 14 днів з дня публікації повідомлення про акцепт (за скороченою процедурою – протягом 14 к.д. але не раніше ніж через 5 к.д.).


25. Повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Підстава: ст.10, 30 Закону

Документ та форма складання: Повідомлення за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Протягом 3 р.д. з дати прийняття такого рішення

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: Протягом 3 р.д. з дати прийняття рішення.

Примітки: Уповноваженому органу – протягом 3-х р.д., всім учасникам – протягом 3-х р.д.


26.Оголошення про результати процедури закупівлі

Підстава: ст.10,32 Закону

Документ та форма складання: Оголошення за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через 7 днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: Протягом 7 к.д. з дати укладення договору про закупівлю

Примітки: Якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну
для товарів – 200 тис.євро;
для послуг – 300 тис.євро;
для робіт - 500 тис.євро
оголошення про результати процедури закупівлі додатково розміщується у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель.


27. Звіт про результати проведення процедури закупівлі

Підстава: ст.10, 19 Закону

Документ та форма складання: звіт за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: протягом 3 р.д. з дня його затвердження

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: відсутні.

Переглядів: 1619 | Додав: master | Рейтинг: 0.0/0
Вітаю Вас, Гість!
Четвер, 18.10.2018