Головна » 2012 » Лютий » 14 » Закупівля в одного учасника
16:55
Закупівля в одного учасника

Закупівля в одного учасника

Закупівля в одного учасника - це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками та акцепту пропозиції переможця процедури закупівлі в одного учасника.

Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником як виняток у разі:

1) закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу;

2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи;

3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам;

4) якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників;

5) потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням;

6) закупівлі товарів на товарних біржах;

7) закупівлі товарів у разі припинення господарської діяльності, зокрема внаслідок банкрутства, за домовленістю з кредиторами.


1. Формування (складання) та затвердження річного плану закупівель (внесення змін до нього).

При цьому :
- приймається рішення про затвердження плану закупівель (змін до нього)
- здійснюється вибір процедури;

Підстава: ст. 4, частина 4 ст.11 Закону

Документ та форма складання: Протокол засідання ККТ (у довільній формі) про затвердження річного плану (змін до нього). Річний план складається відповідно до наказу Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель».

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Річний план, зміни до нього надсилаються Державній казначейській службі та Уповноваженому органу протягом 5 робочих днів з дня затвердження.


2. Прийняття рішення щодо застосування конкретної закупівлі відповідно до річного плану (змін до нього).

При цьому:
- вирішується питання необхідності та можливості здійснення закупівлі враховуючи наявність коштів на таку закупівлю, а також підстав для її застосування відповідно до статті 39 Закону;
- визначається період проведення закупівлі;
- визначаються функції та обов’язки членів комітету з конкурсних торгів в тому числі визначаються уповноважені на здійснення зв’язку з учасником
(повноваження Голови ККТ);

Підстава: ст.11,12,39 Закону

Документ та форма складання: Протокол засідання ККТ ( у довільній формі)

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: У протоколі зазначаються підстави для застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до статті 39 Закону


3. Проведення попередніх переговорів з одним або кількома учасниками.

Підстава: ч.2 ст. 10, ст. 39 Закону

Документ та форма складання: Запрошення на переговори, протокол переговорів з одним або кількома учасниками (у довільній формі).

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: У запрошенні (запрошеннях) на переговори зазначається перелік кваліфікаційних критеріїв та перелік документів, які повинні надати учасник (учасники) для підтвердження їх відповідності таким критеріям. Під час проведення переговорів замовник надає інформацію, необхідну для формування ціни.


4. Підготовка та оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі – ЗОУ)

Підстава: ст.39 Закону

Документ та форма складання: Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922)

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Протягом 3-х р.д. з дати прийняття рішення про застосування процедури закупівлі

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: Протягом 3-х р.д. з дати прийняття рішення про застосування процедури закупівлі

Примітки: Якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну
для товарів – 200 тис.євро;
для послуг – 300 тис.євро;
для робіт -500 тис.євро
інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника додатково розміщується у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель.


5. Обґрунтування застосування процедури ЗОУ

Підстава: ст. 39 Закону

Документ та форма складання: Обґрунтування за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: одночасно з інформацією про проведення процедури ЗОУ

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Обґрунтування підписується уповноваженою особою та засвідчується печаткою Замовника


6. Проведення остаточних переговорів з учасником.

Підстава: ст. 39 Закону

Документ та форма складання: Запрошення на переговори, протокол переговорів з учасником (у довільній формі).

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Замовник вимагає підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до Закону.


7. Рішення про акцепт

Підстава: ст. 39 Закону

Документ та форма складання: Протокол ККТ щодо визначення переможця процедури ЗОУ (у довільній формі)

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Загальний строк для визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника не повинен перевищувати п'яти днів з дня опублікування у ВДЗ інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника.


8. Повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника

Підстава: ст. 10, 39 Закону

Документ та форма складання: За формою повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: протягом 3 р.д. з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: протягом 3 р.д. з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі

Примітки: відсутні


9. Укладення договору

Підстава: ст.1, 39, 40 Закону

Документ та форма складання: Договір про закупівлю укладається відповідно до типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки 26.07.2010 № 925

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутні

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутні

Примітки: Договір про закупівлю укладається у строк не раніше ніж через 14 днів (п'ять робочих днів у разі застосування процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої статті 39 Закону) з дня опублікування у ВДЗ повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.


10. Повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника

Підстава: ст.10, 39 Закону

Документ та форма складання: Повідомлення за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення

Примітки: Процедура закупівлі в одного учасника відміняється у разі, якщо замовником допущені порушення порядку публікації інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначеного цим Законом, та порушення, які вплинули на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі.


11. Інформація про результати процедури ЗОУ

Підстава: ст.10, 39 Закону

Документ та форма складання: Інформація за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: після публікації у ВДЗ, але не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Примітки: відсутні


12. Звіт про результати проведення процедури закупівлі

Підстава: ст.10, 19 Закону

Документ та форма складання: Складається за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Протягом 3 р.д. з дня його затвердження

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: відсутні

Переглядів: 19819 | Додав: master | Рейтинг: 4.0/7
Вітаю Вас, Гість!
Четвер, 18.10.2018