Головна » 2012 » Лютий » 14 » Відкриті торги
16:56
Відкриті торги

Відкриті торги

Відкриті торги є основною процедурою закупівлі. Під час проведення процедури відкритих  торгів  пропозиції конкурсних торгів мають право подавати всі зацікавлені особи.

 1. Формування (складання) та затвердження річного плану закупівель.

При цьому:
- приймається рішення про затвердження плану закупівель;
- здійснюється вибір процедури.

Підстава: ст. 4, частина 4 ст.11 Закону

Документ та форма складання: протокол засідання ККТ ( у довільній формі) про затвердження річного плану. Річний план складається відповідно до  наказу Міністерства економіки  від 26.07.2010 № 922 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель». 

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня.

Необхідність публікації у ВДЗ, строки:  відсутня.

Примітки: Річний план, зміни до нього надсилаються Державній казначейській службі та Уповноваженому органу протягом 5 робочих днів з дня затвердження.


2.  Прийняття рішення щодо здійснення конкретної закупівлі відповідно до річного плану закупівель.

При цьому:
- вирішується питання необхідності та можливості здійснення закупівлі враховуючи наявність коштів на таку закупівлю;
- визначається період проведення закупівлі;
- визначаються функції та обов’язки членів комітету з конкурсних торгів по забезпеченню проведення відповідної процедури в тому числі визначаються уповноважені на здійснення зв’язку з учасниками (повноваження Голови ККТ);
- здійснюється вибір та обґрунтування строку для подання пропозицій конкурсних торгів (ПКТ) у разі проведення закупівлі за скороченою процедурою.

Підстава: ст. 11, 12 Закону.

Документ та форма складання: Протокол засідання ККТ (у довільній формі).

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня.

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня.

Примітки:  відсутні.


3.  Розробка та затвердження документації конкурсних торгів (далі - ДКТ).

Підстава: ст. 1,22 Закону.

Документ та форма складання: Протокол засідання ККТ (у довільній формі) про затвердження ДКТ. ДКТ складається відповідно до стандартної документації конкурсних торгів, затвердженої наказом Міністерства економіки  від 26.07.2010 № 919.

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: ДКТ оприлюднюється після публікації оголошення про проведення процедури закупівлі у ВДЗ, але не пізніш як за 30 днів до розкриття пропозицій (15 днів до дня розкриття пропозицій у разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою).

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня.

Примітки: Оприлюднення ДКТ здійснюється одночасно з публікацією оголошення про проведення процедури закупівлі у ВДЗ.


4.  Підготовка та оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі.

Підстава: ст.10, 21 Закону.

Документ та форма складання: Оголошення за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки від 26.07.2010 № 922 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель».

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Після публікації у ВДЗ, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів (15 днів до дня розкриття пропозицій у разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою)

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: Не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів (15 днів до дня розкриття пропозицій – у разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою).

Примітки: Якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну 
для товарів – 200 тис.євро;
для послуг  – 300 тис.євро;
для робіт  -500 тис.євро
оголошення про проведення процедури закупівлі додатково розміщується у  міжнародному  інформаційному   виданні   з   питань   державних закупівель. 


5.  Надання ДКТ.

Підстава: ст.1, 22 Закону, запит фізичної або юридичної особи (у довільній формі).

Документ та форма складання: реєстр видачі ДКТ, супроводжувальні листи щодо надання ДКТ (у довільній формі).

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня.

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: ДКТ надається  протягом 3-х робочих днів з дати отримання письмового запиту або отримується на веб-порталі Уповноваженого органу.


6.  Надання роз’яснень на запити учасників (у разі наявності) щодо надання роз’яснень положень ДКТ.

Підстава: ст.10, 23 Закону.

Документ та форма складання: Роз’яснення (в довільній формі).

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Не пізніш як за сім днів до дати розкриття ПКТ

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня.

Примітки: Запити надаються учасниками не пізніше, ніж за 10 к.д. до закінчення строку подання ПКТ. Роз’яснення надаються всім учасникам, яким було надано документацію, протягом трьох днів з дня отримання запиту. У разі  проведення  зборів  з  метою  роз'яснення   будь-яких запитів  щодо  документації  конкурсних  торгів  замовник  повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням  у  ньому всіх  роз'яснень  щодо запитів і надіслати його всім особам,  яким було подано  документацію  конкурсних  торгів,  незалежно  від  їх присутності на зборах.


7.  Внесення змін до ДКТ

Підстава: ст.10, 23 Закону.

Документ та форма складання: Протокол засідання ККТ про затвердження змін до ДКТ (у довільній формі). Зміни оформлюються відповідно до наказу Міністерства економіки  від 26.07.2010 № 919 «Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів».

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Зміни до ДКТ оприлюднюються протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про затвердження змін до ДКТ, але не пізніш як за сім днів  до  дати  розкриття  ПКТ.

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня.

Примітки: Замовник повинен повідомити письмово протягом одного  робочого  дня  з  дня  прийняття  рішення   про   внесення змін усіх осіб,  яким  було  видано  ДКТ та продовжити строк подання та розкриття пропозицій не менш ніж на сім днів.


8.  Отримання ПКТ.

Підстава: ст. 25 Закону.

Документ та форма складання: Реєстр ПКТ, за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки від 26.07.2010 № 922.

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня.

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня.

Примітки: На запит учасника замовник протягом одного робочого дня  підтверджує надходження пропозиції із зазначенням дати та часу. Пропозиції конкурсних торгів,  отримані  замовником  після закінчення  строку  їх  подання,  не  розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.


9.  Розкриття ПКТ.

Підстава: ст. 10, 27 Закону.

Документ та форма складання: Протокол розкриття ПКТ, за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки від 26.07.2010 № 922.

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Протягом  3 робочих днів з дня розкриття ПКТ.

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня.

Примітки: Завірена підписом Голови ККТ та печаткою замовника копія протоколу розкриття надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня.


10.  Розгляд ПКТ.

Підстава: ст.10,17,29 Закону.

Документ та форма складання: Протокол відхилення ПКТ, інформація про відхилення (у довільній формі)

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: інформація про відхилення у вигляді протоколу – протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня.

Примітки: Інформація про відхилення із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.


11.  Оцінка ПКТ

Підстава: ст.28 Закону

Документ та форма складання: Протокол оцінки ПКТ складається за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: відсутні.


12.  Рішення про акцепт

Підстава: ст.1,28,31 Закону

Документ та форма складання: Протокол засідання ККТ про визначення переможця торгів та акцепт його ПКТ (у довільній формі)

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Строк визначення переможця не повинен перевищувати двадцяти робочих днів з дня розкриття ПКТ (у разі проведення торгів за скороченою процедурою строк не повинен перевищувати 10 робочих днів).


13.  Повідомлення про акцепт ПКТ

Підстава: ст.10,31 Закону

Документ та форма складання: Повідомлення складається за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Протягом 3 р.д. з  дня  прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: Протягом 3 р.д. з  дня  прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі

Примітки: Повідомлення про акцепт надсилається переможцю протягом 1 р.д. з дати прийняття про рішення про визначення переможця.


14.  Повідомлення учасників про результати процедури закупівлі

Підстава: ст.32 Закону

Документ та форма складання: Повідомлення складається за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Учасникам надсилається протягом 1 р.д. з дня прийняття рішення про  визначення  переможця.


15. Укладення договору

Підстава: ст.1,31,40 Закону

Документ та форма складання: Договір про закупівлю укладається відповідно до типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки 26.07.2010 № 925.

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: відсутня

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: Договір укладається протягом 30 календарних днів з дня акцепту, але не раніше ніж через 14 днів з дня публікації повідомлення про акцепт (за скороченою процедурою – не раніше ніж 5 днів з дня публікації повідомлення про акцепт).


16.  Повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися (у разі настання однієї з цих подій)

Підстава: ст.10,30 Закону

Документ та форма складання: Повідомлення за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Протягом 3 р.д. з дати прийняття відповідного рішення

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: Протягом 3 р.д. з дати прийняття відповідного рішення.

Примітки: Направляється Уповноваженому органу та всім учасникам – протягом 3-х р.д. з дня прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.


 

17.  Оголошення про результати процедури закупівлі

Підстава: ст.10, 32 Закону

Документ та форма складання: Оголошення складається за формою, затвердженою наказом Мінекономіки  від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Після публікації  в  державному  офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель,  але не пізніш  як  через  7  днів  з  дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: Протягом 7 к.д. з дати укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Примітки: Якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну 
для товарів – 200 тис.євро;
для послуг  – 300 тис.євро;
для робіт  -500 тис.євро
оголошення про результати процедури закупівлі додатково розміщується у  міжнародному  інформаційному   виданні   з   питань   державних закупівель. 


18.  Звіт про результати проведення процедури закупівлі

Підстава: ст.10, 19 Закону

Документ та форма складання: Складається за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки від 26.07.2010 № 922

Необхідність оприлюднення інформації на веб-порталі, строки: Протягом 3 р.д. з дня його затвердження

Необхідність публікації у ВДЗ, строки: відсутня

Примітки: відсутні.

Переглядів: 4286 | Додав: master | Рейтинг: 0.0/0
Вітаю Вас, Гість!
Середа, 21.11.2018